Onsdagsträffen 3 april kl. 14.00

Miriam Ibstedt berättar om sitt liv som missionär i Korea och Japan.
Eftermiddagskaffe