Onsdagsträffen 7 februari kl. 14.00

Krigsbarn från Finland
Tuula Thurén berättar om sina minnen.
Eftermiddagskaffe