Trädgårdskyrka 11 september kl. 10-13

Öppen Trädgårdskyrka på på Europeiska kulturarvsdagen!
Mellan kl. 10-13 blir det försäljning av växter, frukt, grönsaker, sylt, saft m m.
Det kommer finnas aktiviteter för barn.
Vi grillar korv, har en enkel fika och firar gemensam andakt.
Kom och var med till gemenskap utomhus!

Intäkter från försäljning går till EFS Mission.

Gudstjänst 5 september kl. 9.30

GUDSTJÄNST PÅ KYRKBACKEN (vid regn inomhus)
Niels Peter Tastesen och Ingrid Gunnarsson medverkar.
Söndagsskola
Kollekt till EFS i sydsverige

Högmässa 29 augusti kl. 10.00

Högmässa i kyrksalen
Diakonins dag – kollekt till diakoniverksamheten
Marianne Molin, Jenny Magnusson och Anette Larsson medverkar.

Tag gärna med egen fika!

Kyrkornas dag 22 augusti kl. 11.00

Välkommen att fira ekumenisk gudstänst i hembygdsparken!

Marianne Molin predikar och Gospel stompers medverkar med musik.

Vid regn firas gudstjänsten i Hässleholms kyrka.
Arr. Hässleholms kristna råd