Musikmässa 4 mars kl. 10.00

En mässa av Piret Rips
Västerkyrkans kör och Nävlinge kyrkokör
Niels Peter Tastesen, präst
Söndagsskola
Kyrkkaffe