Sammanlyst högmässa i Hässleholms kyrka 31 mars kl. 11.00

Erik Aurelius. Sångensamble
Kyrklunch. Föredrag