Sommarkväll i Västerkyrkan 28 juli kl. 19.00

”Allt under himmelens fäste”
Sång och musik av Anna-Maria och Lars Hedström
Servering