Visitationsgudstjänst 2 maj kl. 11.00

Sammanlyst visitationsgudstjänst i Röke kyrka.
Biskop Johan Tyrberg
Gudstjänsten livesänds här
Rikskollekt Sveriges kristna råd